Multiplicar i Dividir Fraccions: Exercicis Resolts

Contingut d'aquesta pàgina:

  • Introducció

  • Multiplicació de Fraccions

  • Divisió de Fraccions

  • Notes i Consells

  • Producte/Divisió d'un Enter per una Fracció

  • Exercicis Resolts

Novetat!Intel·ligència artificial

Com els algorismes condicionen les nostres vides

Enric Senabre, Vicent CostaMés informació: sembra llibres.

intel·ligència artificial

Introducció

Com ja sabem, les fraccions representen nombres. Per tant, és lògic que els puguem sumar, restar, multiplicar i dividir al igual que ho fem amb els nombres enters o els decimals.

En aquesta pàgina anem a veure com multiplicar i dividir fraccions. A diferència de la suma (o resta), aquestes operacions no requereixen que els denominadors siguin iguals.

Finalment, com es d'esperar, el resultat d'aquestes operacions és una fracció, encara que és recomanable escriure la seva forma irreductible (fracció simplificada al màxim), per la qual cosa el resultat pot ser un nombre enter (per exemple, al reduir la fracció 4/2 obtenim l'enter 2).


Multiplicació de Fraccions

Veure Operació


Divisió de Fraccions

Veure Operació


Notes i Consells

Veure Consells


Producte i Divisió d'una Fracció per un Enter

Veure Operació


Interpretació del Producte de Fraccions

Veure Text


La Divisió escrita com un Producte

Veure ExplicacióExercicis Resolts


Exercici 1

Calcular els següents productes d'un enter per una fracció:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 2

Calcular les següents divisions d'una fracció i un enter:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 3

Calcular els següents productes de fraccions:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 4

Calcular les següents divisions de fraccions:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 5

Calcular x perquè es compleixin les igualtats:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 6

Quina fracció del total és la meitat d'una tercera quarta part?

Veure solució


Exercici 7

Calcular quant són dos terços de tres cinquenes parts.

Veure solució


Exercici 8

Calcular la divisió de fraccions

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Exercici 9

Utilitzem tres cinquenes parts de l'aigua d'un dipòsit que només conté tres vuitenes parts de la seva capacitat total.

Calcular la fracció d'aigua que hem utilitzat respecte a la capacitat total del dipòsit.

Veure solució


Exercici 10

Calcular el següent quocient de quocients:

producte i divisió de fraccions

Veure solució


Creative Commons License
Matesfacil.com by J. Llopis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.