Sumar i Restar Fraccions: Exercicis Resolts

Contingut d'aquesta pàgina:

  • Breu Introducció

  • Operacions entre Fraccions amb el mateix denominador i amb denominador distint

  • Suma de Fraccions Negatives i Fraccions amb diversos signes Negatius

  • Exercicis Resolts: Calcular sumes i restes de Fraccions

Novetat!Intel·ligència artificial

Com els algorismes condicionen les nostres vides

Enric Senabre, Vicent CostaMés informació: sembra llibres.

intel·ligència artificial

Introducció

Com que les fraccions representen nombres (generalment, nombres decimals), té sentit que puguem realitzar operacions entre fraccions: sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.

En aquesta pàgina anem a veure com sumar i restar fraccions. En les dues operacions distingirem dos casos:

  • el denominador de les fraccions és el mateix

  • el denominador de les fraccions és distint

En qualsevol cas, no oblidem que sempre hem de simplificar el resultat.


Amb el Mateix Denominador

Com la suma

suma i resta de fraccions

Veure Operacions


Amb Distint Denominador

Com la suma

suma i resta de fraccions

Veure Operacions


Mètode alternatiu (distints denominadors)

Veure Mètode


Suma de Fraccions Negatives

Veure Text


Operacions entre Fraccions amb signes Negatius

Com

suma i resta de fraccions

Veure Text


Exercicis Resolts


Exercici A

Calcular les següents sumes i restes de fraccions amb denominador comú i simplificar, si és possible, el resultat.

Exercici 1

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 2

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 3

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 4

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 5

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 6

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 7

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 8

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 9

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 10

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 11

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 12

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 13

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 14

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 15

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 16

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 17

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 18

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 19

suma i resta de fraccions

Veure solució

Exercici 20

suma i resta de fraccions

Veure solució


Exercici B

Calcular les següents sumes i restes de fraccions amb distint denominador i simplificar, si és possible, el resultat.

Exercici 1

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 2

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 3

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 4

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 5

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 6

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 7

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 8

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 9

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 10

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 11

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 12

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 13

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 14

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució

Exercici 15

suma i resta de fraccions amb denominadors distints

Veure solució


Creative Commons License
Matesfacil.com by J. Llopis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.